ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl

Вы хотите, чтобы поддержать наш бизнес?

Cras eget magna non eros tincidunt blandit id eu turpis. Nullam bibendum ornare felis ut tempus.

Фонд миссия

Nagłówek fundacja dziecko i rodzina Nam et tincidunt lorem, et fermentum sapien. In ac ullamcorper ex. Fusce commodo laoreet faucibus. Pellentesque venenatis, est in dignissim scelerisque, sapien nunc malesuada elit, et elementum arcu elit vitae nibh. Mauris at dignissim turpis. Vestibulum pharetra enim viverra facilisis cursus. Aenean vitae pulvinar justo. Vivamus justo metus, commodo a massa sit amet, feugiat vehicula nisl. Ut hendrerit, massa eget efficitur ultrices, ligula magna efficitur diam, ut consectetur odio turpis eget mi.
Vivamus justo metus. This is russian
Państwa na terenie których działamy, This is russian
fundacja dziecko i rodzina warszawa
Jesteśmy grupą osób pracujących na rzecz dzieci i rodzin. Wśród nas są doświadczeni teoretycy i praktycy, ale i osoby, które same korzystały z polskiego systemu pomocy rodzinie. Są wśród nas także osoby, które są „przyjaciółmi sprawy”. Nie wszyscy mają formalne funkcje we władzach Fundacji. W przeciwieństwie do stowarzyszeń, nie mamy „członków”, ale rozważamy stworzenie dla naszych przyjaciół Certyfikatu Przyjaciela Fundacji Dziecko i Rodzina. Marzymy o rodzinach silnych we własne kompetencje i możliwości oraz zewnętrznych „specjalistach” potrafiących pomóc dostrzec i wykorzystać te zasoby. Wierzymy w zapewnianie rodzinom „wędki” – a nie ryby. Chcemy, żeby rodziny w kryzysie jak najszybciej odzyskiwały siły, a nie uzależniały się od pomocy społecznej. Postulujemy, aby to sprawców przemocy, a nie dzieci, separować od rodziny. Wierzymy, że więź emocjonalna jest dla dziecka jednym z podstawowych warunków prawidłowego rozwoju. Chcemy chronić rodziny przed separacją dzieci, jednak nie za wszelką cenę. Zdajemy sobie sprawę, że w skutek niewydolności systemu pomocy rodzinom w kryzysie, z powodu chorób psychicznych, nałogów i innych tragicznych uwarunkowań, niektóre dzieci muszą być oddzielone od rodziców. W takiej sytuacji system powinien przewidywać określony czas intensywnej pomocy rodzinie. Nic nie uzasadnia tego, żeby dzieci latami oczekiwały na „uzdrowienie” ich rodzin i były łudzone przez sporadyczne odwiedziny matek lub ojców. Uważamy, że Państwo we współpracy z organizacjami pozarządowymi powinno wzmacniać efektywność lokalnych służb pomocy społecznej. Chcemy wspierać asystentów rodziny naszą wiedzą i doświadczeniem oraz pomagać powiatom i gminom w tworzeniu spójnych systemów usług dla dzieci i rodzin opartych na lokalnych zasobach. Wierzymy, że każdy specjalista interweniujący w życie rodziny powinien ją traktować z szacunkiem. Nie popieramy narzucania rodzinom rozwiązań, z którymi się nie utożsamiają. Jeśli w sytuacji kryzysu w rodzinie, wykonanie określonych, specjalistycznych działań nie przynosi oczekiwanego rezultatu, dziecko powinno mieć szansę na stałą, bezpieczną więź w innej rodzinie – najlepiej spokrewnionej, a jeśli to niemożliwe – w dobrze przygotowanej, zmotywowanej, świadomej, wspieranej, niespokrewnionej rodzinie zastępczej lub adopcyjnej. Naszym celem jest, aby rodziny zastępcze w Polsce były przygotowywane przez uczestnictwo w profesjonalnych programach szkoleniowych. Pomagamy budować system wsparcia dla różnych form rodzinnej pieczy zastępczej. Chcemy pokazywać dobre przykłady rodzin zastępczych, które pracują profesjonalnie i z wielkim sercem, współpracują ze specjalistami i szanują członków rodziny biologicznej dziecka. Dążymy do tego, aby doceniono pracę tysięcy rodzin zastępczych, które bez systemowego wsparcia poświęcają się dzieciom i zapewniają im niezbędne do rozwoju więzi i warunki życia. Jest to trudna i niezwykle twórcza praca, w której pracuje się 24 godziny na dobę, najczęściej bez urlopu. Nie chcemy, aby o rodzinnej pieczy zastępczej mówiono tylko w kontekście jednostkowych afer. Jesteśmy zwolennikami deinstytucjonalizacji systemu pomocy dziecku i rodzinie. Nie chcemy jednak, aby ten proces przebiegał zbyt szybko, bez uprzedniego zbudowania systemów pomocy rodzinom – opartych na lokalnych zasobach. Najpierw budujmy, powiat po powiecie, miasto po mieście, specjalistyczne oraz sąsiedzkie wsparcie dla rodzin, twórzmy i wspierajmy profesjonalne rodziny zastępcze, a dopiero potem ograniczajmy działalność instytucji opiekuńczych! W pieczy instytucjonalnej wierzymy w małe programy oparte na indywidualnej pracy z dziećmi i zapewnianiu im niezbędnych relacji i więzi emocjonalnych – z członkami rodzin lub innymi osobami ważnymi dla dzieci, w tym świadomymi i zdolnymi do relacji opiekunami. Wiemy o tym, że piecza instytucjonalna jest wyjątkowo trudną w realizacji formą pomocy dzieciom. Wzmacnia ją precyzyjna kwalifikacja pracujących tam osób, wsparcie, szkolenia, superwizja i zespołowa praca ze specjalistami i lokalnymi służbami pomocy rodzinie. Sprzeciwiamy się długoletnim pobytom dzieci w instytucjach. Nie wierzymy w to, że samo podzielenie placówek opiekuńczo-wychowawczych na małe domy dla dzieci jest ostatecznym celem reformy. Wiemy, że małe domy dla dzieci, w których nie prowadzi się profesjonalnych programów wspierania wychowawców, nie wspiera się ich rozwoju, pracy indywidualnej i zespołowej, mogą być fatalną pułapką dla dzieci. Propagujemy standardy pieczy instytucjonalnej, wprowadzanie superwizji jako ważnego elementu pracy wychowawców, jak również indywidualnych i zespołowych konsultacji oraz warsztatów. Wspieramy programy pieczy instytucjonalnej naszą wiedzą i doświadczeniem oraz pomagamy w budowaniu indywidualnego podejścia do dzieci i rodzin. Wspieramy budowanie właściwego wizerunku zawodu wychowawcy, jako jednego z kluczowych zawodów w systemie pomocy dzieciom. W domach dziecka i podobnych instytucjach pracuje wielu ludzi oddanych dzieciom – chcemy poszukiwać wśród nich sojuszników. Dążymy do tego, aby w dużych i małych domach dla dzieci pracowały osoby, których powołaniem jest indywidualna, oparta na relacjach emocjonalnych praca z dziećmi. Wszystkie działania instytucji opiekuńczych powinny odpowiadać realizacji praw dziecka zapisanych w Konwencji Praw Dziecka, w tym prawa do życia w rodzinie. Staramy się wpływać na pozytywne zmiany w działaniu systemu wspierania rodzin. W naszej pracy korzystamy z naszych pozytywnych oraz negatywnych doświadczeń w pracy na rzecz dzieci i rodzin. Wielu z nas ma za sobą wieloletnie doświadczenie w pracy w innych organizacjach, instytucjach lub samorządach lokalnych. Uczestniczyliśmy w niezliczonych warsztatach, konferencjach i pracach nad nowymi przepisami. Będziemy szkolić, konsultować, opracowywać standardy i inne materiały. Wierzymy we wspólne działanie wielu organizacji i osób. Ważni są dla nas specjaliści z tytułami i doświadczeniem, ale też i osoby bez zaawansowanego wykształcenia, ale za to z życiową mądrością, dostrzegający znaczenie dla dzieci miłości, więzi, relacji, jak również indywidualnego wspierania ich rozwoju. Naszym celem jest aktywny udział w zbudowaniu w Polsce narodowej strategii budowy systemu wspierania dziecka i rodziny. Mamy dość haseł o „prorodzinnej” polityce. Chcemy autentycznych, skoordynowanych działań na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Domagamy się, aby polski rząd, wzorem innych krajów Europy Centralnej wypracował tego rodzaju strategię. Ważne jest, by w tym celu wykorzystywać środki strukturalne na programy, których celem jest wypełnianie takiej strategii konkretnymi działaniami. Domagamy się zmian w przepisach dotyczących usamodzielniania wychowanków pieczy rodzinnej i instytucjonalnej. Trzeba dostrzec, że usamodzielnianie to proces, który zaczyna się w momencie umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej lub domu dziecka a kończący się, gdy młody człowiek jest w stanie samodzielnie funkcjonować w relacjach, w społeczności lokalnej, we własnym lub powierzonym mieszkaniu i w pracy. Wierzymy w to, że usamodzielnianie to nie tylko wyposażanie dzieci w umiejętności życiowe i zawodowe, nie tylko poszukiwanie mieszkania, ale przede wszystkim budowanie zdolności do nawiązywania i utrzymywania relacji, tworzenie sieci zasobów, budowanie systemu wartości i poczucia sprawczości. W naszych działaniach dążymy do współpracy i budowania porozumień oraz sojuszy. Wiemy o tym, że sami nie damy radę zmienić świata. Chcemy współpracować z organizacjami pozarządowymi, które mają podobne cele. Istotna jest dla nas współpraca z osobami publicznymi, dla których ważna jest praktyczna realizacja Konwencji Praw Dziecka. Jako organizacja pozarządowa nie mamy żadnej afiliacji politycznej. Dla dobra dzieci i rodzin współpracujemy z przedstawicielami wszystkich opcji politycznych – poza ugrupowaniami otwarcie antydemokratycznymi. Zależy nam na kontynuacji współpracy z Rzecznikiem Praw Dziecka, który jest aktywnym orędownikiem realizacji Konwencji Praw Dziecka w Polsce. Współpracujemy z Posłami, urzędnikami rządowymi oraz władzami tych powiatów, które decydują się na rozwój i profesjonalizację działań na rzecz dzieci i rodzin. Dobrych przykładów jest w Polsce wiele. Będziemy propagować i wspierać dobre praktyki. Działamy również na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Również w tej dziedzinie popieramy zindywidualizowane programy oparte na działaniach środowiskowych i dążymy do ograniczania instytucjonalnej pomocy dla dzieci. W naszych działaniach nie ograniczamy się do terytorium Polski. Mimo tego, że w naszym kraju jest tyle do zrobienia na rzecz dzieci – będziemy wymieniać się doświadczeniami z organizacjami za granicą. Nie wierzymy w to, że wszystko wiemy, dlatego ważna jest dla nas nauka od doświadczonych specjalistów i praktyków z innych krajów. Będziemy również sporadycznie realizować projekty na rzecz dzieci za granicą. Nie pozostaniemy głusi na problemy dzieci w krajach, w których systemy pomocy są wciąż niewydolne a dzieci cierpią z powodu biedy, głodu i przemocy. Nie pozostaniemy też głusi na problemy dzieci i rodzin migrujących z powodu wojny i skrajnej biedy. Dla nas każde dziecko jest ważne, a realizacja jednostkowej pomocy jest tak samo istotna, jak realizacja wielkich projektów. W naszych działaniach nie chcemy być stereotypowi. Nie będziemy kolejną organizacją pozarządową rozbudowująca swoje biuro, struktury, a potem żyjącą „od projektu do projektu”. Chcemy polegać na działaniach specjalistów realizujących konkretne zadania, jak również na społecznym działaniu zainteresowanych osób i przyjaciół Fundacji. Chcemy być nowocześni i działać w prawdziwie innowacyjny sposób. Przygotowujemy programy opierające się na użyciu nowoczesnych technologii i nietypowych środków przekazu. W świecie nowoczesnych technik komunikacyjnych możemy wiele zrobić dla potrzebujących rodzin – nie tylko przy pomocy kosztownych działań opartych na osobistym, bezpośrednim kontakcie. Opieramy się na naukowo dowiedzionych osiągnięciach psychologii i neurologii. Naszymi fundamentami są nauka o więzi, wzmacniające podejście w pracy socjalnej i pedagogiki, jak również podejście skupione na rozwiązaniach. Wierzymy w indywidualną pracę z przypadkiem, wspomaganą pracą zespołową ważnych dla sprawy osób. Opieramy się również na tradycji pedagogicznej, w tym dziedzictwie Janusza Korczaka. Jego dzieło pozostaje jednym z ważnych filarów naszej działalności i naszych wartości. Zapraszamy do współpracy wszystkich, dla których większość powyższych zdań jest przekonująca. Zapraszamy też osoby, które mają inne zdanie. Chcemy rozmawiać i działać wspólnie. W tym działaniu ważne są dla nas takie wartości jak: wiarygodność, lojalność, oddanie sprawie, prawdomówność, zaufanie i odwaga w dążeniu do celu. Zmienianie świata chcemy rozpocząć od pierwszego, małego kroku. Już dzisiaj.

Obóz w Tomaszkowie - relacja

W lipcu 2018 odbył się obóz „Spełniamy marzenia” w Tomaszkowie w ramach Programu d@Vinci. Uczestniczyło w nim 23 młodych ludzi z rodzin zastępczych i domów dziecka.

        

Czym jest Program d@Vinci?
To program wychodzący naprzeciw życiowym marzeniom młodych osób opuszczającym rodziny zastępcze i domy dziecka. W ramach programu pomagamy młodym ludziom sprecyzować plany i marzenia, a następnie próbujemy znaleźć osoby dorosłe – z doświadczeniem, pasjami życiowymi, empatią, odrobiną czasu – aby stały się dla dzieciaków mentorami, czyli jednocześnie przyjaciółmi i przewodnikami.

   Obejrzyj materiał :-)

wypowiedz Tomasza  Polkowskiego

Na obóz „Spełniamy marzenia” zaproszeni zostali laureaci i laureatki konkursu, w którym trzeba było opisać swoje marzenia i przesłać nam wizytówkę video o sobie i życiowych pasjach i planach. Obóz w Tomaszkowie miał pokazać dużym „dzieciakom”, że mają wiele mocnych stron, oraz, że spełnienie ich marzeń jest możliwe. Dlatego dorośli obecni na obozie mieli za zadanie odkrywać mocne strony młodych ludzi, a także pomóc im sprecyzować plany na przyszłość. Powstały relacje, które trwają do dzisiaj….

           

A na samym obozie….

Było tyle przeżyć, że trudno je wszystkie opisać…. Codzienna praca artystyczna z Kasią Suro, dzięki której powstały piękne prace dzieci i mural na budynku Pensjonatu „Warmińskie Klimaty”. Capoira z Hiszpanami, tak zaprzyjaźnionymi z dzieciakami, że trudno było się rozstać. Niezwykłe zajęcia aktorskie z uwielbianym przez młodzież Patrykiem Czerniejewskim. Spotkanie z Natalią Nykiel, która ma tylko 25 lat a już jest gwiazdą. Zajęcia z Anią i Tomkiem Zięciowskimi – dzięki którym powstały przepiękne zdjęcia dzieci. Dzień taneczny z Iwoną Pawlowicz. Spotkanie i mecz siatkówki z Pawłem Papke, mistrzem Polski. Zajęcia z Damianem Bieniem, na których powstały wizytówki filmowe uczestników. Wizyta w radio i telewizji oraz wywiad radiowy... Codzienne spotkania społeczności, na których mówiliśmy sobie dobre rzeczy i rozdawaliśmy wzmacniające listy... Wypady nad jezioro... A przede wszystkim wieczorne rozmowy.... I planowanie, urealnianie marzeń...
A na końcu Gala Oskarowa, na której wręczaliśmy dyplomy, statuetki d@Vinci i oglądaliśmy wizytówki dzieci….Można było być szczęśliwym na naszym obozie. Teraz jesteśmy w kontakcie z większością uczestników, a niektórym pomagamy bezpośrednio.

            

Kierownikiem obozu był Andrzej Turlewicz, a wychowawcami byli: Agnieszka Polkowska, Monika Waluk, Joanna Pawlak, Bartłomiej Kowalik. Osobami wspomagającymi obóz merytorycznie i wychowawczo byli Krzysztof Laskowski i Tomasz Polkowski.

Mini obóz fryzjerski - relacja

Drugi mini obóz "fryzjerski" zakończył się - nie bez wzruszeń... Jaga Hupało ostatniego dnia wręczyła dziewczętom zaświadczenia, było dużo podziękowań i trochę łez... Dzięki firmie Born to Create Jagi Hupało dziewczęta miały kursy wizażu, kurs fryzjerski, kolorowania, przedłużania włosów, botoksu włosów i wiele innych. Otrzymały sporo prezentów od firm fryzjerskich, takich jak REF, Wella, MUK. Dostały również sprzęt firmy Philips. Ale najważniejsze: Jeśli tylko będą chciały realizować marzenia o karierze fryzjerskiej, mogą liczyć na dalsze szkolenia i staże.... A po warsztatach? Trochę zwiedzaliśmy Warszawę, trochę poznawaliśmy siebie. Z niektórymi z uczestniczek, tak jak w przypadku uczestników obozu w Tomaszkowie - będziemy utrzymywać kontakt... Opiekę zapewniła Agnieszka Polkowska. Pomagali Tomasz Polkowski i Katarzyna Surowska

Mini obóz fryzjerski   Mini obóz fryzjerski   Mini obóz fryzjerski   Mini obóz fryzjerski  Mini obóz fryzjerski

Zapraszamy do udziału w 230-godzinnym szkoleniu
„Szkoła Asystentów Rodziny”.

• Najnowsza i kompleksowa oferta szkoleniowa, poprzedzona badaniami potrzeb osób pracujących z rodzinami w kryzysie. • Profesjonalny i bogaty program dla osób, które uzyskać certyfikat niezbędny do wykonywania zawodu asystenta rodziny oraz dla tych osób, które chcą doskonalić i rozwijać swoje umiejętności i kompetencje potrzebne w pracy z dzieckiem i rodziną.

Szkolenie „Szkoła Asystentów Rodziny” przygotowuje do wykonywania zadań asystenta rodziny określonych przez art.15.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 z późniejszymi zmianami oraz Ustawę o wspieraniu o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 czerwca 2016 r.

 Program Szkoły Asystentów Rodziny obejmuje:

• Systemowe ujęcie rodziny.
• Podstawowe wiadomości na temat znaczenia więzi w rozwoju dziecka, wzorców więzi, zaburzeń zdolności do więzi i metod wzmacniania trwałych i pozytywnych więzi.
• Podejście wzmacniające do analizy zasobów i kompetencji.
• Podejście skupione na rozwiązaniach (skupienie na wyjściu z kryzysu zamiast skupienia się na problemach).
• Tworzenie i realizacja planu pracy z rodziną przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi, w tym genogramu, ekomapy, analizy mocnych stron i potrzeb oraz planu pracy z celem głównym i celami szczegółowymi.
• Analiza sytuacji rodziny, w tym zdobycie praktycznych umiejętności wykonywania analizy przyczyn kryzysu w rodzinie.
• Techniki efektywnej komunikacji, techniki mediacyjne.
• Metody rozwiązywania sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych i psychologicznych.
• Elementy prawa rodzinnego, administracyjnego i karnego niezbędne do pracy w zawodzie asystenta rodziny.
• Założenia Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
• Funkcji i celów pracy asystenta rodziny w tym współpracy i roli poszczególnych pracowników systemu, takich jak koordynator pieczy zastępczej, wychowawca placówek opiekuńczo wychowawczych, rodzina zastępcza, pracownik socjalny.
• Praktyczne zajęcia w małych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, organizacjach, instytucjach zajmujących się wspieraniem rodzin (prowadzących asystenturę rodzin)
• Analiza własnych możliwości i ograniczeń w wykonywaniu zawodu asystenta rodziny poprzez trening interpersonalny.


TERMIN:
od listopada 2019 do marca 2020 roku.

ADRESACI SZKOLENIA :
Program został przygotowany przede wszystkim dla osób pragnących zostać w przyszłości asystentami rodziny, jak również dla przedstawicieli Urzędów Miast i Gmin pracujących w obszarze pomocy dziecku i rodzinie, pracowników socjalnych, czynnie pracujących asystentów rodziny a także dla osób, które wchodzą w skład interdyscyplinarnych zespołów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, kierowników OPS, pracowników socjalnych, kuratorów, policjantów, strażników miejskich, przedstawicieli służby zdrowia, dyrektorów i pedagogów szkolnych, pracowników punktów konsultacyjnych oraz innych zainteresowanych tematyką szkolenia i chcących podnieść swoje kompetencje i kwalifikacje w zakresie pracy z rodziną.

MODUŁY PROGRAMOWE

• Trening interpersonalny
• Znaczenie więzi w rozwoju dziecka
• Zaburzenia rozwojowe oraz jak pracować z dziećmi przejawiającymi te zaburzenia
• Zadania i uprawnienia asystenta rodziny
• Tworzenie i realizacja planu pracy z rodziną
• Wiedza o kryzysie w rodzinie oraz metodach pracy z rodzinami w kryzysie
• Interwencja kryzysowa w rodzinie
• Mediacje w rodzinie
• Psychologia rozwojowa i wychowawcza
• Doskonalenie umiejętności opiekuńczo wychowawczych rodziny
• Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stwarzających trudności wychowawcze oraz w wypełnianiu ról społecznych
• Etyka pracy asystenta
• Zadania i uprawnienia asystenta
• Wybrane zagadnienia prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, administracyjnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy
• Wsparcie osób niepełnosprawnych
• Edukacja zdrowotna
• Pielęgnacja niemowląt i dzieci
• Ekonomia i organizacja gospodarstwa domowego
• Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Certyfikat: Uczestnicy otrzymują certyfikat wystawiony przez Fundację Dziecko i Rodzina, poświadczający ukończenie szkolenia, na podstawie na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Nr 3/2017/Ar 

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:
Szkolenie pogłębia wiedzę i umiejętności w profesjonalnym zajmowaniu się pracą z rodzinami w społecznościach lokalnych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy zdobędą kompetencje w obszarach:
• poznania własnych ograniczeń i mocnych stron w pracy z rodzinami,
• znajomości procedur z Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz ustaw pokrewnych,
• umiejętności adekwatnego stosowania przepisów do zadań realizowanych w ramach pracy z rodzinami,
• umiejętności tworzenia i realizacji planu pracy z rodziną w oparciu o najnowsze, praktyczne w użyciu i skuteczne narzędzia,
• praktycznej wiedzy z zakresu mechanizmów budowania relacji i więzi,
• rozumieniu specyfiki pracy z rodzinami w kryzysie i dziećmi z zaburzeniami więzi i innymi zaburzeniami.

CENA SZKOLENIA I INFORMACJE ORGANIZACYJNE.
Koszt uczestnictwa 1 osoby w całym szkoleniu: 2490 zł brutto.

Cena obejmuje:
 uczestnictwo w zajęciach (9 zjazdów + 20 godzinny trening interpersonalny), materiały szkoleniowe, opieka logistyczna organizatora na miejscu,
 przerwy kawowe (min. ciastko, kawa, herbata, woda mineralna),
 możliwość bezpłatnych konsultacji z wybranymi wykładowcami do roku po szkoleniu.
 certyfikat o ukończeniu 230-godzinnego szkolenia poświadczający jego ukończenie,
 wyjątkowo miłą atmosferę pracy, możliwość nawiązania kontaktów zawodowych.
Dojazd na zajęcia i noclegi we własnym zakresie (dla dojeżdżających wskazujemy hotel na miejscu).

Termin i godziny zajęć:
Zaczynamy 20 godzinnym treningiem interpersonalnym.
Zajęcia będą prowadzone najczęściej w cyklu „co dwa tygodnie” w piątek godziny 16.00 – 19.15, sobota od 9.00 – 17.30 i niedziela 9.00 – 15.30. Szczegółowy harmonogram przesłany będzie każdemu uczestnikowi po zgłoszeniu udziału w szkoleniu.

Miejsce zajęć: Warszawa - Bielany

Warunki ukończenia szkolenia:
• Udział w treningu interpersonalnym,
• Obecność na zajęciach szkoleniowych (75%). Podstawą potwierdzenia jest imienna lista obecności podpisywana każdorazowo przez słuchacza,
• Zaliczenie materiału zawartego w dniach ewentualnych nieobecności,
• Zaliczenie 30 godzinnych praktyk zawodowych,
• Zdanie egzaminu końcowego przez Słuchacza.

WAŻNE: Uczestnicy szkolenia mogą ubiegać się o dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego za pośrednictwem Powiatowych Urzędów Pracy.

DOKUMENTY DO POBRANIA:  regulamin, karta zgłoszeniowa

polub nas na Facebook: https://pl-pl.facebook.com/fundacjadzieckoirodzina/

Andrzej Turlewicz,
kierownik szkolenia tel. 607 036 707
e-mail Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. lub Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Zapraszamy serdecznie!
Fundacja Dziecko i Rodzina www.fdir.pl

Zapraszamy do  któtkiej relacji z drugiego w historii międzynarodowego spotkania trenerów PRIDE: Rodzinna opieka zastępcza / Adopcja. Wśród nich amerykańscy twórcy programu z Eileen Pasztor w roli głównej, Rob van Pagee, który wprowadzał PRIDE do Polski w 2000 roku, Maria Herczog - miedzynarodowy autorytet w dzedzinie pomocy dzieiom i rodzinom. " Kandydaci, którzy nie wierzą we wzmacnianie więzi dziecka z rodziną biologiczną - nie powinni stać się rodziną zastępczą". "Dzieci nie zabiera się z rodziny, dzieci się separuje od rodziny...." "Dzieci nie są umieszczane w rodzinach. Dzieci dołaczają do rodzin..." To nie które cytaty z dzisiejszego dnia, które zapamiętaliśmy.... I podziw dla umiejętności trenerskich amerykańskich specjalistów. Jakby byli z innego świata

Zapraszamy do obejrzenia relacji.

Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza serdecznie dzieci - mieszkańców domów dziecka i w rodzin zastępczych z terenu całej Polski do konkursu literackiego pod nazwą:

„Jak pomagać rodzinom?”

W konkursie literackim liczymy na wyrażenie własnego zdania na temat zmian w pomocy rodzinom, których dzieci mieszkają nie w swoich domach rodzinnych.

Czekamy na opowieści  o pomysłach i oczekiwaniach wobec nas dorosłych, żebyśmy mogli zrobić wiele dla dzieci i ich rodzin, by szczęśliwie mieszkali z rodzicami.
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy na jeden z poniższych tematów:

1. Moja wymarzona Rodzina?
2. Jak pomóc mojej rodzinie?
3. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w rodzinie zastępczej?
4. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w domu dziecka?

Praca powinna  mieć minimum 5000 znaków w edytorze tekstu. Gdy już praca będzie gotowa i podpisana z pomocą opiekuna wypełnij formularz zgłoszeniowy  w sposób podany w regulaminie konkursu. Następnie prześlij to wszystko pocztą elektroniczną  w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku. na adres mailowy Fundacji fdir(at)wp.pl.  Pamiętaj, możesz zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Co można wygrać? Wycieczkę z noclegiem do Warszawy połączoną z grą terenową i innymi atrakcjami, zwiedzaniem Sejmu RP oraz spotkaniami z ważnymi ludźmi . Ponadto prace będą ważnym głosem dzieci w dyskusji o tym, jak pomagać dzieciom i rodzinom. 

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu "Razem dla dziecka i rodziny" sfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacje; 22 318-91-75 w godzinach 10-16 (dni powszednie)

Zapraszam serdecznie, czekamy na Wasze prace.

Tomasz Polkowski
Prezes Zarządu Fundacji