ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
20 kwietnia 2017 odbyło się spotkanie w Biurze Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej w Brukseli z Panią Magali Lenoel, Manager Programowym Polityk Europejskich - na temat przebiegu procesu deinstytucjonalizacji w Polsce. Podkreślona została potrzeba opracowania krajowej strategii lub planu budowy nowego systemu wspierania rodzin w Polsce opartego na zasobach rodzin oraz zasobach społeczności lokalnych.
Spotkanie, w którym uczestniczył Tomasz Polkowski, Prezes Fundacji, dotyczyło rozumienia deinstytucjonalizacji nie jako ograniczania liczby dzieci w instytucjach, ale zmiany sposobu myślenia wszystkich, którzy mają wpływ na system wspierania dzieci i rodzin. Wzmacnianie rodzin zamiast ich dyskryminowania i etykietowania, reintegracja dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, wzmacnianie systemu rodzin zastępczych otwartych na współpracę z rodzinami biologicznymi - to projekty, które Komisja chciałaby widzieć w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Przewijała się myśl, że samo ograniczenie liczby dzieci do 14 w małych domach dla dzieci nie jest deinstytucjonalizacją. Potrzebne byłoby indywidualne podejście, oparcie się na relacjach emocjonalnych oraz intensywna praca z rodziną.
Omówiono wiele polskich dobrych praktyk w dziedzinie deinstytucjonalizacji.

Subskrybuj