ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Spotkanie organizacji pozarządowych z Europy działających w ramach kampanii „Otwarte drzwi dla dzieci Europy”odbyło się w dniach 19-20 kwietnia w Brukseli. Spotkanie zorganizowane przez Eurochild, którego nasza Fundacja jest członkiem. Oto trochę „wychwyconych” myśli uczestników (nie wszystkie muszą koniecznie być podzielne przez współpracowników naszej Fundacji):
• Słowo „deinstytucjonalizacja” jest negatywne i prowadzi do niezrozumienia i konfliktów. Powinniśmy raczej mówić o budowaniu nowego systemu, w którym wzmacnia się rodziny zamiast je zastępować.
• Należy patrzeć na nowy system całościowo a nie tylko z punktu widzenia systemu wsparcia rodziny oraz pieczy zastępczej. Nowy system to koordynacja wsparcia dla rodzin w budowaniu ich zasobów, budowania adekwatnej polityki mieszkaniowej, dotyczącej zdrowia, edukacji itd.
• Nie można mówić o budowaniu nowego systemu bez krajowej strategii i planu koordynującego wiele gałęzi polityki społecznej
• Niebezpieczeństwa dla procesu zmian: Ponowne wzmacnianie się „medycznego” podejścia do pomocy społecznej, w którym plany pomocy tworzy się w oparciu o diagnozy specjalistów a sama praca to realizacja planów tworzonych przez rosnąca armię specjalistów zamiast przez same rodziny.
• Kolejnym niebezpieczeństwem jest rozbudowywanie usług dla samych dzieci w oderwaniu od rodziny.
• W wielu krajach deinstytucjonalizacja jest rozumiana albo jako przeniesienie dzieci z instytucji do rodzin zastępczych, albo jako zmniejszanie ilości dzieci w instytucjach – co ma często mało wspólnego z ideą podejścia wzmacniającego do rodzin, wzmacniania ich zasobów, uniezależniania rodzin od systemu itd.
• Celem zmiany to system, w którym więcej dzieci żyje szczęśliwie w rodzinach, mniej dzieci jest w pieczy zastępczej (obojętnie jakiej), a pomoc udzielana jest tylko tym rodzinom, które nie posiadają zasobów.
• Nie należy być zbyt gorliwym: Będą przypadki, w których kilkuosobowe instytucje będą najlepszym rozwiązaniem (oby czasowym) dla niektórych nastolatków lub nawet dzieci.
• Rodziny zastępcze powinny być częścią systemu wzmacniającego rodziny.
• Kampania na rzecz zmian powinna być pozytywna, pokazywać wartość rodzinnej miłości dla rozwoju dziecka, możliwości angażowania rodzin i społeczności lokalnych, dająca możliwości wypowiedzi samym dzieciom, pokazująca dobre przykłady specjalistów wspierających rodziny, rodzin zastępczych akceptujących pochodzenie dzieci oraz małych instytucji opiekuńczych działających planowo na rzecz dzieci i ich rodzin

Subskrybuj