ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Konferencja "Razem dla dziecka i rodziny" odbyła się 19 października 2017 roku w Warszawie, była podsumowaniem projektU o tej samej nazwie.
Uczestniczyło w nich 90 przedstawicieli urzędów wojewódzkich, pcpr-ów, ops-ów, organizacji pozarządowych. Przebieg i wyniki projetu FIO przedstawiła Marlena Turlewicz. Jak współpracują służby gminne i powiatowe dla dobra dziecka i rodziny? Jak wspierać reintegracje dzieci z rodzinami? - wyniki badania przedstawiał Bartłomiej Kowalik. Jak pracę z rodzinami zastępczymi widzą rodziny zastępcze (Wyniki badań Programu Wyszegradzkiego), jak również rekomendacje do zmian ustawowych i organizacyjnych - Tomasz i Agnieszka Polkowscy, stan pieczy zastępczej w Polsce i kierunki zmian przedstawiła Anna Kuszczuk z Departamentu Polityki Rodzinnej MRPiPS (niezwykle ciekawe wystąpienie!). W drugiej części dobre praktyki przedstawiła rodzina zastępcza z Olsztyna - Andrzej i Emilia Lejman (niezwykłe świadectwo pracy rodziny zastępczej nad powrotem dzieci do domu), potem zachwyciła prezentacja Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Nidzicy (jak ważna jest działalność NGO!), Kamil Wiśniewski z PCPR Olsztyn mówił o współpracy z asystentami rodziny (z humorem i wprost), dyrektor PCPR Wołomin Maciej Burakowski mówił o wołomińskich programach wsparcia rodzin zastępczych (to naprawdę bardzo profesjonalny PCPR) a na koniec Krystyna Kurowska i Agnieszka Mróz (dyrektorzy PCPR i OPS w Wyszkowie) mówiły o współpracy PCPR i OPS (okazuje się, że współraca może być codzienna i systemowa). Nad konferencją czuwał Andrzej Turlewicz.
Dziękujemy też Dominice i Małgosi - naszym wolontariuszkom, oraz występującym i gościom, w tym przede wszystkim PCPR-om z Olsztyna. Nidzicy, Wołomina i Wyszkowa!

Subskrybuj