ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
We wtorek 7 pażdziernika 2017 roku w ośrodku słowackiego Parlamentu w miejscowości Casta Papernicka ogłosiliśmy raporty z badań rodzin zastępczych w 4 krajach Porozumienia Wyszegradzkiego.
Naszymi partnerami była słowacka organizacja Usmev ako Dar, Centrum Pomocy Psychologicznej z Karviny (Czechy) i Rodzina, Dziecko, Młodziez - organizacja z Węgier. Projekt był finansowany przez Fundusz Wyszegradzki. Wyniki są niezwykle ciekawe - na razie dostępne w języku angielskim, wkrótce opublikujemy wersje polską. Badania dotyczyły całego procesu pieczy zastępczej ze szczególnym uwzględnieniem wkładu rodzin zastępczych w reintegrację dzieci z rodzinami biologicznymi.
Pierwsze podsumowania: Ciekawe rozwiązania węgierskie, gdzie plan reintegracji i kontaktów jest gotowy już przy umieszczeniu dziecka a rodziny zastępcze wyraziły najwyższą z naszej "czwórki" gotowość do współpracy z rodzinami dzieci. Godne pozazdroszczenia czeskie rozwiązania dotyczące wspierania rodzin zastępczych. Tworzenie profesjonalnych rodzin zawodowych w oparciu o personel byłych domów dziecka na Słowacji.
A co podobało się w Polsce? Chyba jednak instytucja asystentów rodziny, model gdyński, i sosnowiecki, ustawa o wspieraniu rodziny, 500+, karta dużej rodziny i niektóre rozwiązania metodyczne (dotyczące planów pomocy dziecku). Razem z nami były na konferencji Panie z Ośrodków zabrzańskiego - Izabela Adamczyk i tarnogórskiego - Jolanta Giel. Raporty z 4 krajów będą jeszcze szczegółowo analizowane i powstanie równiez porównawcza publikacja zbiorcza.

Subskrybuj