ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Kolejne spotkanie specjalistów z Polski, Węgier, Słowacji i Czech w ramach projektu Funduszu Wyszehradzkiego "Perspektywy rodzinnej pieczy zastępczej". Omawialiśmy wyniki badań rodzin zastępczych w 4 krajach i przygotowywaliśmy rekomendacje dla 4 rządów. Przed nami jeszcze dużo pracy! Spotkanie odbyło się w Krakowie 4-6 czerwca.

Subskrybuj