ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Dzisiaj kończy się trzydniowe spotkanie podsumowujące badania rodzin zastępczych w 4 krajach w ramach projektu "Perspektywy rodzinnej pieczy zastępczej" finansowanego przez Program Wyszegradzki. Powstaje raport i rekomendacje dla 4 rządów. Wczoraj najbardziej zadziwili wszystkich Węgrzy, którzy opisywali system, w którym dziecko do rodziny zastępczej trafia już z przygotowanym planem powrotu do domu oraz planem kontaktów dziecka z rodzina biologiczną. Rodziny zastępcze nie trwają zwykle dłużej, niż 5 lat i są zobowiązane do realizacji planu przy pomocy specjalistów. Jednocześnie w badaniu rodziny podkreślały wysoką satysfakcję z pełnionej roli.... To tylko jedno z wielu ciekawych odktyć przeprowadzonych badań. Ich wyniki zostaną przedstawione publicznie na konferencji w Casta Papernicka 7 listopada a potem udostępnione również na naszej stronie www.

Subskrybuj