ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Zapraszamy do udziału w 230-godzinnym szkoleniu „Szkoła dla Asystentów Rodzin”. To nasza najnowsza i kompleksowa wiosenna oferta szkoleniowa, poprzedzona badaniami potrzeb rynku pracy asystenta rodziny przeprowadzonymi przez Fundację Dziecko i Rodzina w Warszawie. Profesjonalny i bogaty program dla osób, które chcą poznać zawód asystenta rodziny, doskonalić i rozwijać swoje umiejętności, kompetencje na tym stanowisku. Szkolenie „Szkoła dla asystentów rodzin” przygotowuje do wykonywania zadań jakie określa art.15.1 Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2016 roraz Ustawa o wspieraniu o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 4 czerwca 2016 r ,
Więcej informacji na naszych stronach internetowych: http://www.fdir.pl/index.php/pl/szkola-asystentow-rodziny

Subskrybuj