ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa
 
+48 536-555-608; fdir@wp.pl    
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Trwają konsultacje metodyczne w ramach programu FIO Razem dla dziecka i rodziny. Są one udzielane pracownikom socjalnym i asystentom rodziny w ośrodkach pomocy społecznej. Analizy przypadków, tworzenie planów działania w bardzo trudnych przypadkach.... Wszystko to po to, aby uchronić dzieci przed separacją z rodziną.... Ostatnio była Dąbrówka, Wyszków, Marki. Uczestnicy konsultacji podkreślają, że są one niezwykle potrzebne.

Subskrybuj