ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Narzędzia planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną. Współpraca służb z poziomu gminnego i powiatowego. Wnikliwe analizy przypadków....Dylematy koordynatorów, asystentów rodzin, wychowawców i pracowników socjalnych z kilku powiatów województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Intensywna praca i dużo dyskusji również po zajęciach. Tak rozgrywał się kolejny etap projektu Razem dla Dziecka i Rodziny finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem szkolenie dla 69 specjalistów odbyło  się w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach .27 - 29 marca 2017r.  

Uczestniczyli koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, wychowawcy, asystenci rodziny z powiatu olsztyńskiego, nidzickiego, wyszkowskiego i wołomińskiego, a także z kilku innych powiatów województwa mazowieckieg

Poniżej przytaczamy  kilka opinii po szkoleniu FIO w Nowym Dworze Mazowieckim :)
Trener był bardzo dobrze przygotowany.
Grupa intensywnie pracowała.
Bogata wiedza prowadzącego.
Merytoryczne i treściwe szkolenie.
Ważne było dla mnie, że pracowaliśmy na konkretach.
W mojej pracy zastosuje zasady współpracy pomiędzy PCPR a OPS na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych.
Bardzo dobrze przygotowany trener, ma umiejętność słuchania grupy.
Wysoki poziom, trener świetny!
Wykorzystam ekomapę i tworzenie planu pomocy.
Bardzo rzeczowo.
Konkretna praca na przykładach.
Trener przekazał wiedzę w sposób bardzo atrakcyjny i ciekawy.
Grupa współpracowała ze sobą, przebieg zajęć odbywał się w wesołej i przyjemnej atmosferze.
Oby więcej takich szkoleń!
Podobała mi się możliwość swobodnego wyrażania myśli.
Zabrakło nam wieczornej integracji wszystkich grup…
Poziom trenera celujący, przekaz czytelny.
Zabrakło mi stolika do pisania w trakcie szkolenia.
Wykorzystam metodę tworzenia planu pomocy dziecku przy pomocy ekomapy.
Trener był bardzo profesjonalny.
Wspaniała, twórcza atmosfera!!!
Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!

– To wpisy z ankiet ewaluacyjnych szkolenia „Praca zespołowa jako skuteczna metoda realizacji planu pomocy dziecku i planu pracy z rodziną” zrealizowanego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 27-29 marca w ramach programu FIO Razem dla Dziecka i Rodziny. . Jesteśmy dumni z naszych trenerów!

Subskrybuj