ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Na spotkaniu w Ostrawie,które odbyło się 13 lutego 2017r wypracowywaliśmy kwestionariusze ankiet badających mocne strony i potrzeby rodzin zastępczych w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech. Wszystko w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszegradzki pn. "Perspektywy rodzinnej pieczy zastępczej". Przedstawiciele 4 organizacji pozarządowych z 4 krajów, w tym naszej Fundacji, pracowali do późnych godzin wieczornych. Będzie z tego ciekawe badanie i ciekawe wnioski.... I rekomendacje dla 4 rządów.

Poniżej, trochę dla przykładu, trochę dla inspiracji prezentujemy Ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych w Ostrawie prowadzony przez Centrum Pomocy Psychologicznej z Karviny w Czechach. Na 950 metrach kwadratowych w pięknych, świetnie wyposażonych salach pracuje 16 specjalistów. Obsługują około 90 rodzin zastępczych z Ostrawy - prowadzą szkolenia, konsultacje, terapię. Rodziny zastępcze w Czechach mogą wybrać, czy chcą wsparcia od organizacji pozarządowej czy lokalnego urzędu. I otrzymują na to wsparcie specjalnie "oznaczone" pieniądze. Rodziny zastępcze ponadto dzielą się na rodziny krótkoterminowe i długoterminowe. Te drugie są dla dzieci z NIEUREGULOWANĄ SYTUACJĄ PRAWNĄ - czyli w sytuacji, gdy dziecko ma trwałe kontakty z rodziną, ale nie może do niej wrócić. Na zdjęciach można zobaczyć pokój spotkań, w którym organizowane są spotkania z członkami rodzin dzieci.Centrum pomocy psychologicznej jest naszym partnerem w projekcie "Perspektywy rodzinnej pieczy zastępczej".  


Subskrybuj