ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa
 
+48 536-555-608; fdir@wp.pl    
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Do 20 stycznia można zgłaszać propozycje wykładów (prezentacji) i krótkich warsztatów, które mają być zrealizowane w trakcie Międzynarodowego Kongresu Praw Dziecka w Warszawie, w Muzeum Polin, w dniach 13-15 września. Kongres organizuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Międzynarodowe Stowarzyszenie Korczakowskie (którego Fundacja Dziecko i Rodzina jest członkiem), Muzeum Historii Żydów Polskich oraz Katedra UNESCO Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Subskrybuj