ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
20 września w Katowicach odbyła się ważna konferencja zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego pt. "Nowy model usług społecznych - Porozmawiajmy o deinstytucjonalizacji".
Uczestniczyło  w  niej 230 przedstawicieli systemu pomocy społecznej z tamtejszego regionu . Prelegentami byli Regina Bisikiewicz - ekspert w dziedzinie deinstytucjonalizacji Instytucji zdrowia psychicznego, Tomasz Polkowski - Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina, który mówił o możliwościach wzmacniania usług dla dzieci i rodzin opartych na zasobach społeczności lokalnych, Prof. Marek Andrzejewski - mówił o potrzebie roztropności w realizacji zmian w systemie wspierania dziecka i rodziny, dr Marek Balicki - Minister Zdrowia w gabinetach Leszka Millera i Marka Belki) - o konieczności przemian w obszarze ochrony zdrowia psychicznego, Dr Rafał Bakalarczyk - na temat przemian w zakresie opieki nad osobami starszymi. W części poświęconej dobrym praktykom między innymi występował Andrzej Orłowski z zaprzyjaźnionej z naszą Fundacją Grupą Pedagogiki i Animacji Społecznej GPAS organizującej program pedagogów ulicy dla dzieci w warszawskiej Woli i Pragi.
Moderatorem konferencji był Tomasz Polkowski.

Subskrybuj