ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Dokładnie 12 miesięcy temu nasza fundacja rozpoczęła działanie. Dorobek zgromadzony przez ten rok to kilkaset przeszkolonych osób (asystenci rodziny, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, wychowawcy, psychologowie), realizowany projekt FIO, złożone inne projekty i przygotowywane kolejne, działający zespół roboczy przygotowujący rekomendacje do zmian w ustawie, członkostwo w Eurochild oraz w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Korczakowskim, funkcja koordynatora kampanii "Otwarte drzwi dla dzieci Europy", współpraca z Rzecznikiem Praw Dziecka, wiele nowych programów szkoleniowych i merytorycznych... A to dopiero osiągnięcia przy jednym roczku.
Na szczęście w genach mamy działalność (u niektórych) od 1992 roku, przeżycie wielu reform, stworzenie wielu koncepcji organizacyjnych i metodycznych (np. Metoda Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną), adaptowanie do polskich warunków programu PRIDE czy opracowanie koncepcji działania małych domów dla dzieci.... Jesteśmy roczniakiem z dużym potencjałem

Subskrybuj