ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
W dniach 26-28 kwietnia 2016 w Przypkach koło Tarczyna odbyło się szkolenie pt. „Budowanie lokalnych platform współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi a instytucjami pomocy i integracji społecznej”. Szkolenie zorganizowane zostało w ramach realizowanego przez Fundację Dziecko i Rodzina projektu pt. Razem dla Dziecka i Rodziny dofinansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2016.
W trakcie szkolenia przedstawione i omówione zostały następujące tematy:
• Budowanie wstępnej strategii rozwoju organizacji,
• Analiza mocnych stron i potrzeb organizacji pozarządowych i instytucji pomocy i integracji społecznej,
• Opracowanie wstępnych partnerskich inicjatyw lokalnych,
• Wypracowanie obszarów pracy organizacji pozarządowych w ramach Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
• Zasady nawiązywania współpracy z instytucjami i budowanie wizerunku organizacji,
Szkolenie przeprowadzone zostało przez Agnieszkę Polkowską i Marlenę Turlewicz.
Udział w szkoleniu wzięli przedstawiciele następujących organizacji:
• Fundacja „Radosne dzieci” – Olsztyn,
• Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA im.ks. Juliana Żołnierkiewicza - Olsztyn,
• Fundacja Danuty Ciborskiej „SZANSA” – Olsztyn,
• Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Iskra Nadziei” – Wołomin,
• Regionalne Centrum Wolontariatu – Słupsk,
• Stowarzyszenie „RODZINA” – Puławy,
• Fundacja Centrum Rozwoju Lokalnego „DROPS” – Wołomin.

Oto kilka ocen z ankiet ewaluacyjnych wypełnionych przez uczestników szkolenia:
1. Poziom merytoryczny, przygotowanie trenerów: rewelacyjny, bardzo dobry, profesjonalizm, życzliwość, bardzo wysoki, dobry przekaz oraz posiadana wiedza trenerów, wysoko
2. Współpraca z grupa szkoleniową: świetna atmosfera, bardzo dobra współpraca, cudo, najlepsze szkolenie na jakim byłem, atmosfera koleżeńska, przesympatyczna
3. Atmosfera podczas szkolenia: bardzo dobra, jak z najlepszymi przyjaciółmi, bardzo dobra, bezpieczna, akceptacja, tolerancja, swoboda

Subskrybuj