ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Fundacja Dziecko i Rodzina organizuje w kilku miastach na terenie Polski 1 - dniowe szkolenia dla  koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i asystentów rodziny w oparciu o podejście skupione na rozwiązaniach. Ich zadaniem jest zwiększanie kompetencji w zakresie metod pracy z rodziną, w tym tworzenia narzędzi i planów pomocy dziecku i rodzinie.

Cele szczegółowe szkolenia to:

  • Warsztatowe przepracowanie misji i celu pracy koordynatora w odniesieniu do nauki o więzi oraz wymogów Ustawy o Wspieraniu Rodziny            i Systemie Pieczy Zastępczej;
  • Wprowadzenie technik pracy z rodzinami opartych na podejściu skupionym na rozwiązaniach;
  • Omówienie i przećwiczenie wykonywania narzędzi pracy z rodzinami zastępczymi. 

Przeprwadzone szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem i pozytywnymi opinimai uczestników.
Oto niektóre opinie:

- „Poziom merytoryczny szkolenia oceniam bardzo wysoko”
- „Bardzo praktyczne było ćwiczenie pytań w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach”
- „W mojej pracy zastosuję plany pomocy dziecku”
- „Bardzo wysoki poziom, przygotowanie prowadzących”
- „Jak najwięcej takich szkoleń, najlepiej 2-dniowe”
- „Przyjazna atmosfera i owocna współpraca”
- „Wysoki poziom szkolenia, bardzo dobre przygotowanie trenera”,
- „W mojej pracy zastosuję plan pomocy dziecku i sposób rozmawiania z rodzinami”
- „Postaram się zastosować wszystkie metody omawiane podczas szkoleń”
- „Podczas szkolenia ważne było dla mnie uzyskanie konkretnej wiedzy”

Proponowane szkolenia prowadzone są metodą warsztatową mająca na celu jak największe zaangażowanie uczestników do udziału. W trakcie zajęć wykorzystywane są takie techniki, jak: ćwiczenia indywidualne i grupowe, gry ról, dyskusje, prezentacje multimedialne, burze mózgów, analizy przypadków.

Trener prowadzący: Tomasz Polkowski, master trener programu PRIDE, autor „Metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną” i innych materiałów metodycznych i szkoleniowych, uczestnik wielu prac legislacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych samymi szkoleniami prosimy o kontakt z  Fundacją.

Subskrybuj