ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa
 
+48 536-555-608; fdir@wp.pl    
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani


Pełny tekst "zaleceń dotyczących pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych" opublikowane przez Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Pracy i Polityki Społecznej 

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/standardy-dla-placowek-opiekunczo-wychowawczych-wspolne 

Subskrybuj