ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Informujemy, że jury konkursu literackiego "Moc bez przemocy"w składzie Maria Jerszow (Przewodnicząca Jury - ekonomistka i pedagog resocjalizacji), Agnieszka Sikora (Fundacja po Drugie), Joanna Tomaszewska - Kołyszko (socjolog), Romuald Sadowski (Dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy), Tomasz Polkowski (Fundacja Dziecko i Rodzina) po wnikliwym przeanalizowaniu nadesłanych prac przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:
I nagroda w wysokości 500 zł. - Leon Uszyński
II nagroda w wysokości 300 zł. - Aleksandra Niełacna
III nagroda w wysokości 200 zł. - Edyta Wieczorek
Wyróżnienia:
Maja Blokowska, Kinga Sagan, Aniela Trojanowska, Alan Wojciechowski, Natalia Tryba, Weronika Książek, Monika Czerwińska, Hubert Znajomski, Dominika Grzyb.
Wyróżnienie specjalne za obrazowe przedstawienie mechanizmów przemocy rówieśniczej - Krystian Prawdzik
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym!!!
Jury zdecydowało o wysłaniu dyplomów uczestnictwa w konkursie wszystkim uczestnikom.
Wasze prace czytaliśmy z wielkim zainteresowaniem, ale też z niepokojem, ponieważ opisują często, jak się wydaje dość powszechne zjawiska rówieśniczej przemocy emocjonalnej lub fizycznej. Jest to z pewnością materiał. który powinien być przeczytany przez wielu dorosłych - ponieważ jest świadectwem problemów, a czasem wręcz cierpienia dzieci i młodzieży w polskich szkołach. Podziwiamy w Was to, że potraficie wyrazić swój sprzeciw wobec przemocy. Uczestnicząc w konkursie przyczyniliście się do uświadomienia wielu dorosłym tego problemu, co, jak mamy nadzieję, pomoże opracować sposoby przeciwdziałania takim zjawiskom.
Przy tak trudnym temacie członkom jury bardzo trudno było dokonać wyboru najlepszych prac. Został on dokonany po burzliwych obradach jury. Zapewniamy, że każda z Waszych prac była interesująca i poruszająca. Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu.
Przyznanie nagród oraz wyróżnień odbędzie się w drugim lub trzecim tygodniu marca. Będzie je można odebrać osobiście, lub - jeśli nie będziecie mieć możliwości przyjazdu do Warszawy - zostaną wysłane pocztą. Wiemy, że możecie się niecierpliwić, ale potrzebujemy czasu, aby uzgodnić z Waszymi rodzicami lub opiekunami możliwość Waszego przyjazdu. Wszyscy uczestnicy konkursu, którzy nie zostali nagrodzeni lub wyróżnieni, otrzymają pocztą dyplomy uczestnictwa w konkursie do końca marca (czyli po wręczeniu nagród i wyróżnień). Pozdrawiamy wszystkich autorów prac! Jesteście niezwykli!
Konkurs współorganizują: Fundacja Dziecko i Rodzina oraz Fundacja po DRUGIE

Fundacja dziecko i rodzina - moc bez przemocy                 

 

Subskrybuj