ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
     
      To sukces Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka zrealizowany przy aktywnym udziale twórczym Tomasza Polkowskiego uczestniczącego w Zespole Ekspertów powołanym przez Rzecznika a kierowanym przez Panią Prof. Barbarę Smolińską-Theiss. Dokument został rozesłany do wszystkich starostw z prośbą o jego wdrożenie. Warto zwrócić uwagę na te zalecenia (tak ważne dla naszej Fundacji), które dotyczą pracy z rodziną oraz wzmacniania więzi, jak również na punkty bezpośrednio odnoszące się do respektowania praw dziecka w pieczy instytucjonalnej.

http://brpd.gov.pl/aktualnosci-wystapienia-generalne/standardy-dla-placowek-opiekunczo-wychowawczych-wspolne 
Wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka i Ministra Pracy i Polityki Społecznej do Starostów
Zalecenia dotyczące pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 

Subskrybuj