ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Maria Jerszow - pedagog i ekonomista. Interesuje się głównie polityką społeczną. Autorka książki "Pierwszy dzień" dla młodzieży (i nie tylko), opowiadającej o wkraczaniu w dorosłe życie i o tym, na co warto zwrócić uwagę przy budowie swojego domu. Tomasz Polkowski – Prezes Fundacji Dziecko i Rodzina, działacz społeczny, autor wielu materiałów metodycznych oraz programów reformujących działanie systemu pomocy dziecku i rodzinie.
Romuald Sadowski - dyrektor Schroniska dla Nieletnich i Zakładu Poprawczego w Falenicy, Honorowy Profesor Oświaty. Agnieszka Sikora - Prezeska Fundacji po Drugie, dziennikarka i pedagożka resocjalizacji. Dr Joanna Tomaszewska-Kołyszko - socjolożka, realizuje szereg działań literackich i plastycznych z dziećmi i młodzieżą.
W konkursie literackim „Moc bez przemocy” ogłoszonym przez Fundację Dziecko i Rodzina i Fundację po Drugie wzięło udział 133 uczestników. Prace są bardzo ciekawe. Niektóre z nich nie jest łatwo czytać, ponieważ wyraźnie odnoszą się do osobistych przeżyć autorów. W związku z tym, że prac jest dużo i są objętościowo dość pokaźne, jury podjęło decyzję o przesunięcie ogłoszenia wyników konkursu na 8 lutego. Prosimy autorów o jeszcze trochę cierpliwości. Każdy z autorów otrzyma maila dotyczącego rejestracji jego pracy w konkursie (już rozpoczęliśmy rozsyłanie tych maili).


Konkurs jest realizowany w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Działanie jest objęte honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Konkurs współorganizują: Fundacja Dziecko i Rodzina oraz Fundacja po DRUGIE
Fundacja dziecko i rodzina - moc bez przemocy                 

 

Subskrybuj