ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Współpracę prowadzono przede wszystkim przy opracowywaniu planów pomocy dziecku. Asystenci brali także udział w odbywających się w ośrodkach posiedzeniach zespołów ds. oceny sytuacji dzieci, a także opiniowali możliwość ich powrotu do rodzin biologicznych". To dobry początek, choć ustawa nie nazbyt jasno opisuje tego rodzaju współpracę. Czekamy na jasne procedury stałej współpracy i zintegrowany system wspierania rodzin.

https://www.nik.gov.pl/…/nik-o-koordynatorach-pieczy-zastep…

treść artykułu ze strony nik.gov.pl

Subskrybuj