ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa
 
+48 536-555-608; fdir@wp.pl    
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Fundacja realizuje swoja misję poprzez:
1. Promowanie pozytywnych, bezpiecznych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych.
2. Kształcenie osób zaangażowanych w proces wspierania rodzin.
3. Doradztwo specjalistyczne dla instytucji pomocy i integracji społecznej.
4. Lobbing na rzecz rozwoju rozwiązań systemowych wzmacniających rodzinę.
5. Bezpośrednie działania na rzecz dzieci i rodzin w ramach wypracowania modelowych rozwiązań dla instytucji i społeczności.

Subskrybuj