ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani

Droga do marzeń - autorstwa Tomasza Polkowskiego to podręcznik dla usamodzielniających się i opiekunów usamodzielnienia powstały na zlecenie zachodniopomorskiego ROPS. Wiele można by pisać o tym do kogo jest adresowany i o czym traktuje, ale niech przemówi krótki fragment:

( ...)Niniejszy podręcznik jest przeznaczony dla Was – drodzy wychowankowie, podopieczni, dzieciaki – już sam nie wiem, jak Was nazywać. Podręcznik ten jest również przeznaczony dla opiekunów usamodzielniania i innych dorosłych, którzy zajmują się pomocą usamodzielniającym się wychowankom rodzin zastępczych i instytucji opiekuńczych. W każdym rozdziale są informacje i dla jednych, i dla drugich, przy czym oczywiście nie ma żadnych przeszkód, aby obie grupy przeczytały wszystko… Znajdziecie tu rozdziały o tym, jak tworzyć plan usamodzielnienia oraz o tym, jakie macie prawa. Jest tu również rozdział o miłości – nazywanej „więzią” i jak bardzo jest ważna w życiu każdego z nas. Jak Wasze życie wyglądałoby bez miłości i przyjaźni? Jakże trudno byłoby Wam żyć w całkowitej samotności…

Jeżeli jesteście zainteresowani tu  znajdziecie całą publikację

Subskrybuj