ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Ogłaszamy nową ofertę szkoleń i konsultacji, które organizujemy dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, rodzin zastępczych, wychowawców, pracowników socjalnych i wszystkich innych specjalistów pracujących z rodzinami. Zależnie od tematu szkolenia są jednodniowe lub kilkudniowe.
Zwykle organizujemy je na zamówienie – w lokalach udostępnianych przez powiatowe centra pomocy rodzinie lub ośrodki pomocy społecznej.

Najczęściej zamawiane są u nas szkolenia, to:
  • Znaczenie więzi w rozwoju dziecka – Jak ujmować zdolność do więzi i odbudowywanie trwałych więzi w planie pomocy dziecku i planie pracy z rodziną, jak pracować z dziećmi przejawiającymi zaburzenia więzi i pozabezpieczne wzorce więzi. Jakie są sposoby budowania więzi z dziećmi umieszczonymi w różnych formach pieczy zastępczej… Podstawy nauki o więzi i wiadomości o budowie mózgu. Szkolenie przeznaczone głównie dla osób pracujących z dziećmi i rodzinami – biologicznymi i zastępczymi.

  • Plan pomocy dziecku – Opracowanie i realizacja: Szkolenie dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej i specjalistów pracy z rodziną oraz wychowawców z placówek opiekuńczo-wychowawczych. W trakcie szkolenia wprowadzane są narzędzia (dokumentacja), które są praktyczne i oparte na analizie przypadku, jak również narzędzia „miękkie”, czyli metody pracy oparte na podejściu skupionym na rozwiązaniach. Po tym szkoleniu będziecie wiedzieć, jak robić plany i jak je dokumentować!

  • Plan pracy z rodziną – Szkolenie dla asystentów rodziny i pracowników socjalnych. 

  • Szkolenie dla kandydatów na asystentów rodziny „Szkoła Asystentów Rodziny” – zgodne z wymogami i licencją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (230 godzin). W tym roku planowane są kolejne edycje w Łodzi, Trójmieście oraz w Warszawie. Początek szkolenia w Łodzi planowany jest na koniec marca.

  • Współpraca powiatowych i gminnych służb na rzecz dziecka i rodziny oraz realizacja planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną. - Oferta wspólnych szkoleń dla Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich Ośrodków Pomocy Społecznej Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie, wychowawców placówek opiekuńczo - wychowawczych, pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej oraz rodzin zastępczych z terenu powiatu lub miasta.

  • * Plan usamodzielniania wychowanków pieczy zastępczej – Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej, specjalistów z powiatowych centrów pomocy rodzinie i pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych. Nowe materiały oparte na podręczniku „Droga do marzeń” Tomasza Polkowskiego.

  • Kryzys w rodzinie zastępczej – i jak sobie z nim poradzić – Szkolenie dla rodzin zastępczych i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej.

Subskrybuj