ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Rok 2018 rozpoczął się dla Nas wyzwaniem szczególnym. Uczestniczymy w projekcie „Pomoc Ocalonym” wspólnie z Fundacją Orla Straż realizowanym na terenie Republiki Iraku.
To tam w sierpniu 2014 roku terroryści tzw. Państwa Islamskiego dokonali na Jazydach ludobójstwa mordując kilka tysięcy ludzi i porywając kilkanaście tysięcy kolejnych. Kobiety jazydzkie po uwolnieniu często samotnie wychowują dzieci ponieważ mężowie zostali zamordowani lub ich los jest nieznany co dodatkowo komplikuje sytuację. Nie otrzymują też wystarczającej pomocy humanitarnej.
Największym problemem jest bardzo zły stan psychiczny uwolnionych kobiet. Były one gwałcone i torturowane.  Do dziś są zwykle w głębokiej traumie a pozbawione pomocy dokonują prób samobójczych – niestety często udanych. Pomoc, która do nich dociera powinna być kompleksowa i długofalowa, wykraczająca poza dostarczenie żywności czy dachu nad głową.
To do nich adresowany jest projekt „Pomoc Ocalonym”.

Zakłada on następujące działania:

• KURS SZYCIA: (3 Godziny dziennie z przerwą na posiłek przez 23 dni robocze czyli ok. miesiąc kalendarzowy)
Kobiety: - Zajęcia z szycia maszynowego - Zajęcia z szycia ręcznego
Dzieci: - Nauka języka angielskiego - Zajęcia plastyczne - Śpiew i filmy edukacyjne

• ZAOPATRZENIE 4 RODZIN
Kupno zwierząt domowych;
Kupno maszyn do szycia dla jednej rodziny (po ukończonym kursie szycia).

• ZAJĘCIA W SIEROCIŃCU: (4 godziny dziennie przez miesiąc)
Kobiety:
- Zajęcia z dziewiarstwa dla kobiet
- Nauka gotowania
- Nauka pisania i czytania (wszystkie kobiety są praktycznie analfabetkami)
Dzieci:
- Zajęcia plastyczne
- Zajęcia sportowe
- Zajęcia wychowawcze (zasady dobrego wychowania, higiena osobista, sposoby efektywnej nauki itp.)

Sukcesem realizowanego projektu będzie zapobieganie dalszym samobójstwom objętych pomocą kobiet. Poprawa ich stanu psychicznego ( i ich dzieci) to nasz cel główny. Celem drugoplanowym jest ukończenie przez kobiety kursów, a przez dzieci udział w zajęciach. Kobiety zostaną w ten sposób przygotowane do przyszłej pracy w warsztacie, a dzieci do dalszej nauki.

Subskrybuj