ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl

Chcesz wesprzeć naszą działalność?

Możesz pomóc. Przekazując darowiznę lub wspomagając jako wolontariusz.

Nasza misja

Nagłówek fundacja dziecko i rodzina
Fundacja Dziecko i Rodzina jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby zainteresowane wspieraniem rodziny i działającą w kraju i za granicą. Dąży do zapewnienia harmonijnego i bezpiecznego rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. Działa na rzecz dzieci i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie, również we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

Fundacja realizuje swoja misję poprzez:
  • Promowanie pozytywnych, bezpiecznych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych;
  • Kształcenie osób zaangażowanych w proces wspierania rodzin;
  • Doradztwo specjalistyczne dla instytucji pomocy i integracji społecznej;
  • Lobbing na rzecz rozwoju rozwiązań systemowych wzmacniających rodzinę;
  • Bezpośrednie działania na rzecz dzieci i rodzin w ramach wypracowania modelowych rozwiązań dla instytucji i społeczności.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            Zarząd Fundacji
Dzieci w systemie pieczy zastępczej w Polsce razem z MOW i MOS
Państwa na terenie których współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.
nasze motto fundacja dziecko i rodzina
Nasze motto:
„Silna rodzina w silnej społeczności”
       UWAGA! KONKURS LITERACKI dla dzieci i młodzieży od lat 11.
1 listopada rozpoczynamy międzynarodową kampanię 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Chcemy, by tegoroczny temat akcji – PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY RÓWIEŚNICZEJ – utkwił nam wszystkim w pamięci i by nasze działania pomogły przezwyciężać to zjawisko. Chcemy też poznać perspektywę dzieci i młodzieży, bo przecież o nich przede wszystkim chodzi w naszych działaniach. Jak widzą problem, jak go doświadczają i czy wiedzą jak mogą go przezwyciężyć?

Wspólnie z Fundacją Dziecko i Rodzina, która pracuje w obszarze rodzicielstwa zastępczego, ogłaszamy OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI. Oto szczegóły:

        Moc bez przemocy

Fundacja Dziecko i Rodzina oraz Fundacja po Drugie ogłaszają konkurs dla dzieci i młodzieży od 11 roku życia pod hasłem „Moc bez przemocy”. Konkurs jest zorganizowany w ramach międzynarodowej kampanii Women’s World Summit Foundation (WWSF)  – „19 dni”. Jest to prowadzona na całym świecie akcja przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. W Polsce głównym organizatorem kampanii jest Fundacja Po Drugie.

Tegoroczny temat to PRZEMOC RÓWIEŚNICZA. Jest to ważny problem, dotyczący wszystkich sfer funkcjonowania dzieci i młodzieży. Przemoc rówieśniczą możemy spotkać wszędzie – w szkole, na ulicy, boisku, w klubie, w sieci internetowej. Ma wpływ na rozwój umiejętności społecznych i rozwój emocjonalny dzieci. W ostatnich latach problem ten przybrał rozmiary niepokojącego zjawiska społecznego. Chcemy temu przeciwdziałać popularyzując wśród młodzieży postawy oparte na współodczuwaniu, gotowości do pomocy, tolerancji. Organizując konkurs literacki chcemy dać dzieciom i młodzieży możliwość wypowiedzenia się na ten temat.

Zasady konkursu:

    Praca może być napisana w formie eseju, opowiadania, reportażu, rozprawki lub pamiętnika i powinna dotyczyć przemocy rówieśniczej
    Praca może opisywać przemoc rówieśniczą, ale także wskazywać, jak jej przeciwdziałać. W ocenie prac liczy się nie tylko umiejętność napisania „wypracowania” na ten temat, ale posłużenie się własnymi przemyśleniami, doświadczeniami i emocjami w formie, która zainteresuje czytelnika.
    Pracę należy napisać na minimum 500 słów w formie elektronicznej i przesłać ją do Fundacji Dziecko i Rodzina do 15 grudnia 2015 – mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem maila „Moc bez przemocy”
    Praca powinna być samodzielna. Dopuszczamy możliwość „przejrzenia” pracy przez rodzica lub opiekuna czy wychowawcę, jednakże nie zgadzamy się na pisanie prac przez opiekunów czy inne osoby.
    W ocenie prac Kapituła Konkursu nie bierze pod uwagę ortografii, a zwraca głównie uwagę na autentyczność, sposób ukazania własnych przemyśleń i przeżyć dziecka.
    Prace dzieci lub ich fragmenty mogą zostać wykorzystane w publikacjach Fundacji Dziecko i Rodzina oraz Fundacji po Drugie – bez podania nazwiska autora, lub z podaniem nazwiska autora pod warunkiem uzyskania na to zgody dziecka i opiekuna prawnego. Do pracy należy dołączyć imię i nazwisko autora, jego wiek oraz adres oraz telefon rodziców lub opiekunów.
    Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 15 stycznia 2016.
    W konkursie przewidzieliśmy nagrody finansowe i rzeczowe. Nagrody finansowe to kolejno 500, 300 i 200 złotych za pierwsze trzy miejsca. Przewidzieliśmy również nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Kapituła Konkursu zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.
    Przyznane nagrody finansowe będą przekazane za pośrednictwem rodziców lub opiekunów prawnych dzieci lub instytucji opiekuńczych czy rodzin zastępczych, w których dzieci mieszkają. Zamierzeniem organizatorów jest, aby nagrody wykorzystane były przez dzieci na własne potrzeby, takie jak zakupy sprzętów i wyposażenia, rozwój zainteresowań, spełnianie marzeń.

Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa w naszym konkursie.

Czekamy na Wasze prace!!!

Konkurs jest realizowany w ramach Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Działanie jest objęte honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości i Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.

Konkurs współorganizują: Fundacja Dziecko i Rodzina oraz Fundacja po DRUGIE
Fundacja dziecko i rodzina - moc bez przemocy                 

 

Subskrybuj