ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Dzieci w systemie pieczy zastępczej w Polsce razem z MOW i MOS
Państwa na terenie których współpracujemy z organizacjami pozarządowymi.

Subskrybuj