ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani

Podziękowania od Rzecznika Praw Dziecka  Podziękowania od Rzecznika Praw Dziecka 

"Usmev ako dar" w Koszycach

Tomasz i Agnieszka Polkowscy uczestniczyli czynnie w konferencji zorganizowanej przez Usmev ako Dar "Mosty do rodziny" - 8 października 2015. Przedstawili prezentację "Pomoc rodzinie w Polsce: Rzeczywistość, dobre praktyki i wyzwania" oraz poprowadzili warsztat "Wzmacnianie rodzin: Nowe zadania pomocy społecznej. Asysta rodzinna i monitoring. Zarówno prezentacja, jak i warsztat były wysoko ocenione przez uczestników konferencji, którzy docenili poziom praktycznej wiedzy oraz ćwiczenia warsztatowe angażujące uczestników. Podpisał Radoslav Drab, Dyrektor Regionalnego Oddziału organizacji Usmev ako dar w Koszycach. Rekomendacja_Usmev_ako_dar     


Rekomendacja Szkoły Letniej Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka  Rekomendacja_UNICEF
Potwierdzenie prowadzenia przez Tomasza Polkowskiego, Prezesa Zarządu Fundacji, warsztatów "Readaptacja i reintegracja jako problemy dzieci uchodźczych" dla dziewiątej Szkoły Letniej Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka we wrześniu 2015.


Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Olsztynie Rekomendacja PCPR Olsztyn

                       

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim

                                           Rekomendacja PCPR Wawa Zach     


Rekomendacja Centrum Pomocy Psychologicznej
z Karviny w Czechach dotycząca przygotowania przez Fundację prezentacji i warsztatu na temat wsparcia rodzin zastępczych
                                         Rekomendacja Karvina

 

Rekomendacja  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Krapkowic  

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Warszawa - Zachód 

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie 
Rekomendacja Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Dębinkach 
Rekomendacja  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni 
Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach  

Stowarzyszenie Pieczy Zastępczej Razem z Dziećmi  z Siemnochy

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Ostrołęki  

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu  

Rekomendacja Katedry UNESCO Akademii Pedagogiki Specjalnej  

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie 

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Kętrzynie.
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej  

Rekomendacja Powiatowego Centrum Pomocy Społecznej w Nidzicy   

Subskrybuj