ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa
 
+48 536-555-608; 22 318-91-75
 
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani
Fundacja Dziecko i Rodzina zaprasza serdecznie dzieci - mieszkańców domów dziecka i w rodzin zastępczych z terenu całej Polski do konkursu literackiego pod nazwą:

„Jak pomagać rodzinom?”

W konkursie literackim liczymy na wyrażenie własnego zdania na temat zmian w pomocy rodzinom, których dzieci mieszkają nie w swoich domach rodzinnych.

Czekamy na opowieści  o pomysłach i oczekiwaniach wobec nas dorosłych, żebyśmy mogli zrobić wiele dla dzieci i ich rodzin, by szczęśliwie mieszkali z rodzicami.
Warunkiem udziału w konkursie jest napisanie pracy na jeden z poniższych tematów:

1. Moja wymarzona Rodzina?
2. Jak pomóc mojej rodzinie?
3. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w rodzinie zastępczej?
4. Jak chciałbym/chciałabym, aby pomagano dzieciom w domu dziecka?

Praca powinna  mieć minimum 5000 znaków w edytorze tekstu. Gdy już praca będzie gotowa i podpisana z pomocą opiekuna wypełnij formularz zgłoszeniowy  w sposób podany w regulaminie konkursu. Następnie prześlij to wszystko pocztą elektroniczną  w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2017 roku. na adres mailowy Fundacji fdir(at)wp.pl.  Pamiętaj, możesz zgłosić na konkurs tylko jedną pracę.

Co można wygrać? Wycieczkę z noclegiem do Warszawy połączoną z grą terenową i innymi atrakcjami, zwiedzaniem Sejmu RP oraz spotkaniami z ważnymi ludźmi . Ponadto prace będą ważnym głosem dzieci w dyskusji o tym, jak pomagać dzieciom i rodzinom. 

Konkurs jest zorganizowany w ramach projektu "Razem dla dziecka i rodziny" sfinansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Informacje; 22 318-91-75 w godzinach 10-16 (dni powszednie)

Zapraszam serdecznie, czekamy na Wasze prace.

Tomasz Polkowski
Prezes Zarządu Fundacji

Trwają konsultacje metodyczne w ramach programu FIO Razem dla dziecka i rodziny. Są one udzielane pracownikom socjalnym i asystentom rodziny w ośrodkach pomocy społecznej. Analizy przypadków, tworzenie planów działania w bardzo trudnych przypadkach.... Wszystko to po to, aby uchronić dzieci przed separacją z rodziną.... Ostatnio była Dąbrówka, Wyszków, Marki. Uczestnicy konsultacji podkreślają, że są one niezwykle potrzebne.
Narzędzia planów pomocy dziecku i planów pracy z rodziną. Współpraca służb z poziomu gminnego i powiatowego. Wnikliwe analizy przypadków....Dylematy koordynatorów, asystentów rodzin, wychowawców i pracowników socjalnych z kilku powiatów województw warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Intensywna praca i dużo dyskusji również po zajęciach. Tak rozgrywał się kolejny etap projektu Razem dla Dziecka i Rodziny finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem szkolenie dla 69 specjalistów odbyło  się w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach .27 - 29 marca 2017r.  

Uczestniczyli koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni, wychowawcy, asystenci rodziny z powiatu olsztyńskiego, nidzickiego, wyszkowskiego i wołomińskiego, a także z kilku innych powiatów województwa mazowieckieg

Poniżej przytaczamy  kilka opinii po szkoleniu FIO w Nowym Dworze Mazowieckim :)
Trener był bardzo dobrze przygotowany.
Grupa intensywnie pracowała.
Bogata wiedza prowadzącego.
Merytoryczne i treściwe szkolenie.
Ważne było dla mnie, że pracowaliśmy na konkretach.
W mojej pracy zastosuje zasady współpracy pomiędzy PCPR a OPS na rzecz powrotu dzieci do rodzin biologicznych.
Bardzo dobrze przygotowany trener, ma umiejętność słuchania grupy.
Wysoki poziom, trener świetny!
Wykorzystam ekomapę i tworzenie planu pomocy.
Bardzo rzeczowo.
Konkretna praca na przykładach.
Trener przekazał wiedzę w sposób bardzo atrakcyjny i ciekawy.
Grupa współpracowała ze sobą, przebieg zajęć odbywał się w wesołej i przyjemnej atmosferze.
Oby więcej takich szkoleń!
Podobała mi się możliwość swobodnego wyrażania myśli.
Zabrakło nam wieczornej integracji wszystkich grup…
Poziom trenera celujący, przekaz czytelny.
Zabrakło mi stolika do pisania w trakcie szkolenia.
Wykorzystam metodę tworzenia planu pomocy dziecku przy pomocy ekomapy.
Trener był bardzo profesjonalny.
Wspaniała, twórcza atmosfera!!!
Do zobaczenia na kolejnym szkoleniu!

– To wpisy z ankiet ewaluacyjnych szkolenia „Praca zespołowa jako skuteczna metoda realizacji planu pomocy dziecku i planu pracy z rodziną” zrealizowanego w Nowym Dworze Mazowieckim w dniach 27-29 marca w ramach programu FIO Razem dla Dziecka i Rodziny. . Jesteśmy dumni z naszych trenerów!

- to hasło naszego 3 dniowego szkolenia "Praca z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej" zrealizowanego dla 60 specjalistów z 2 województw, które w ramach programu "Razem dla dziecka i rodziny" finansowanego przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. odbyło się w dniach 24 - 26 04 2017r. w Zielonce.

Procedura pracy z rodziną dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Jak budzić nadzieje, optymizm w rodzicach. Jak odbudowywać wewnętrzne i zewnętrzne zasoby rodzin. Jak rozmawiać z rodzinami skupiając się na rozwiązaniach, a nie na problemie. Trudne rozmowy "ostatniej szansy" (rozmowa interwencyjna). Rozmowy dotyczące konkretnych umów. Gorące dyskusje, czasami łza w oku.. Spotkanie z rodziną po umieszczeniu dziecka, warunki powrotu do domu i jak je można pomóc spełnić... Kto jest za co odpowiedzialny.... Wzruszenia przy grach ról... I oczywiście trochę zabawy wieczorami.
To wielka nauka również dla nas Teraz będziemy odwiedzać placówki, gminy i powiaty w ramach bezpłatnych konsultacji metodycznych. Dziękujemy za wysokie ewaluacje!

Na spotkaniu w Ostrawie,które odbyło się 13 lutego 2017r wypracowywaliśmy kwestionariusze ankiet badających mocne strony i potrzeby rodzin zastępczych w Polsce, Republice Czeskiej, Słowacji i na Węgrzech. Wszystko w ramach projektu finansowanego przez Fundusz Wyszegradzki pn. "Perspektywy rodzinnej pieczy zastępczej". Przedstawiciele 4 organizacji pozarządowych z 4 krajów, w tym naszej Fundacji, pracowali do późnych godzin wieczornych. Będzie z tego ciekawe badanie i ciekawe wnioski.... I rekomendacje dla 4 rządów.

Poniżej, trochę dla przykładu, trochę dla inspiracji prezentujemy Ośrodek pomocy dla rodzin zastępczych w Ostrawie prowadzony przez Centrum Pomocy Psychologicznej z Karviny w Czechach. Na 950 metrach kwadratowych w pięknych, świetnie wyposażonych salach pracuje 16 specjalistów. Obsługują około 90 rodzin zastępczych z Ostrawy - prowadzą szkolenia, konsultacje, terapię. Rodziny zastępcze w Czechach mogą wybrać, czy chcą wsparcia od organizacji pozarządowej czy lokalnego urzędu. I otrzymują na to wsparcie specjalnie "oznaczone" pieniądze. Rodziny zastępcze ponadto dzielą się na rodziny krótkoterminowe i długoterminowe. Te drugie są dla dzieci z NIEUREGULOWANĄ SYTUACJĄ PRAWNĄ - czyli w sytuacji, gdy dziecko ma trwałe kontakty z rodziną, ale nie może do niej wrócić. Na zdjęciach można zobaczyć pokój spotkań, w którym organizowane są spotkania z członkami rodzin dzieci.Centrum pomocy psychologicznej jest naszym partnerem w projekcie "Perspektywy rodzinnej pieczy zastępczej".  


Zapisz się